624100 Personeel: ouderdoms- en overlevingspensioenen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 624100 Personeel: Ouderdoms- en overlevingspensioenen omvat de ouderdoms- en overlevingspensioenen van personeelsleden met uitzonderingen van de bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
624100 Personeel: Ouderdoms- en overlevingspensioenen

X

455000 Bezoldigingen

X