630 Afschrijvingen en waarderverminderingen op vaste activa (+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: