630000 Afschrijvingen op oprichtingskosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: