613314 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten medische dienstverlening

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613314  Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kostenmedische dienstverlening omvat alle kosten in het kader van honoraria en kosten betaald aan dokters, controleartsen, psychologen, psychiaters, medische specialisten, medisch personeel, ziekenhuizen, dierenartsen, … met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Deze rekening omvat ook de externe dienstverlening voor preventie en bescherming op het werk (bv. IDEWE).
Daarnaast bevat deze rekening ook de medische kosten terugbetaald aan eigen personeel, de preventiemaatregelen voor werknemers, alsook het leveren van medische diensten aan de bevolking.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613314

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Ereloon betaald aan een dokter, medisch specialist, oogarts, psycholoog, psychiater,  …
 • Kosten van controleartsen, arbeidsgeneeskundige controle
 • Medisch personeel (verpleegkundige,…)
 • Medische kosten, geneeskundige zorgen
 • Ziekenhuisfacturen
 • Vergoedingen aan de externe dienst voor Preventie en bescherming op het werk (IDEWE)
 • Kosten voor medische check-up van personeelsleden
 • Toedienen van vaccins voor personeelsleden
 • Voedings- en dieetadvies en begeleiding bij diabetes
 • Ziekenvervoer, medische hulpverlening brandweer
 • Labo onderzoeken in het kader van medische dienstverlening
 • Geluidsmetingen voor gehoorbescherming
 • Terugbetaling medische kosten aan personeelsleden
 • Betaling medische kosten voor jongeren geplaatst in een jeugdinstelling
 • Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten betaald aan dierenartsen
 • Preventieve kankeronderzoeken
Uitgesloten:
 • Vergoedingen aan medisch personeel voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
 • Vergoedingen aan medisch personeel voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
 • Terugbetaling van beeldschermbril, steunzolen, … aan personeelsleden (612210)
 • Aanvullende verzekering geneeskundige zorg (610900)
 • Aankoop van medicijnen en apotheekkosten (612210)
 • Aankoop van vaccins (612210)
 • Aankoop klein medisch materiaal (612210)
 • Mondstukjes voor alcoholtesters (612210)
 • Aankoop van anti-dopingmateriaal, drugstesten (612210)
 • Ergonomisch kantoormeubilair goedgekeurd door de arbeidsgeneesheer (indien dit niet beschouwd moet worden als een investering) (612100)
 • EHBO-opleiding voor personeel (613440)
 • Kosten voor inhuren van Rode Kruis tijdens een evenement of prijsuitreiking (613390)
 • Hoefsmid (613390)