620420 Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620420 Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies omvat de bruto eindejaarstoelage van de andere personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620420 Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremie

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

457000 Eindejaarstoelage

X

Uitgesloten:
  • Andere personeelsleden: brutolonen – weddes (zie rekening 620400)
  • Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620410