616400 Onderhoud en herstellingen werken van burgerlijke bouwkunde

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 616400 Onderhoud en herstellingen werken van burgerlijke bouwkunde omvat de kosten m.b.t. onderhoud- en herstellingswerken uitgevoerd door externe firma’s aan werken van burgerlijke bouwkunde.

Let wel: enkel herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud mogen op deze rekening geboekt worden. Grote verbeteringswerkzaamheden die duidelijk het kader te buiten gaan van wat nodig is om eenvoudig de vaste activa in goede werkingsstaat te behouden, dienen aanzien te worden als een investering.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

616400

X

440000

X

Ingesloten:
 • Onderhoud en herstellingen aan autosnelwegen, wegen en fietspaden, bv.:
  • Wegdek
  • Groenonderhoud
  • Opruimen zwerfvuil
  • Vrijmaken wegen, bv. sneeuwruimen, ophalen dode dieren/andere objecten
  • Wegmarkeringen
  • Signalisatie / verlichting
  • Camera’s voor trajectcontrole, flitspalen, andere camera’s langs de wegen
  • Vangrails
 • Onderhoud en herstellingen aan vliegvelden
 • Onderhoud en herstellingen aan waterwegen en zeekanaal, bv.:
  • Steigers
  • Bestrijding plagen en ongedierte
  • Baggerwerken
  • Kanalen, stromen en rivieren
  • Jacht- en vissershavens, binnenhavens
  • Meetsystemen
  • Stuwdammen
  • Signalisatie / verlichting
  • Groenonderhoud
 • Onderhoud en herstellingen aan infrastructuur van het openbaar vervoer
 • Onderhoud en herstellingen aan waterzuiveringsinstallaties
Uitgesloten:
 • Aankoop van strooizout (612210)
 • Aankoop van asfalt (612200)
 • Aankoop van lampen (612200)
 • Huur voertuigen (615300)
 • Huur installaties, machines en uitrusting (615100)
 • Onderhoud en herstellingen van voertuigen (616300)
 • Onderhoud en herstellingen van installaties, machines en uitrusting (616100)
 • Soepbestelling winterdienst (611420)
 • Baggerwerken met een (economisch) waardeverhogend karakter (klasse 2)
 • (Technische) keuringen (613390)
 • Aankoop winterkledij (612220)