643720 Bestedingen en terugname voorzieningen uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 643720 Bestedingen en terugname voorzieningen uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel omvat de bestedingen en terugname van de voorziening voor uitgestelde bezoldiging voor onderwijzend personeel.

Aangezien leerkrachten in de grote vakantie geen les geven, wordt aan tijdelijke leerkrachten tijdens die 2 maanden een apart soort loon uitgekeerd: uitgestelde bezoldiging. Vastbenoemden krijgen in juli en augustus wel een normale loonbetaling. Tijdens het schooljaar bouwen tijdelijke leerkrachten maandelijks rechten op de uitgestelde bezoldigingen op, gebaseerd op de geleverde prestaties dat schooljaar. Voltijds werken tijdens de maanden september-december geeft zo recht op een volledige UB07/20xx. Voltijds werken tijdens de maanden januari-juni geeft zo recht op een volledige UB08/20xx. Alleen wanneer de tijdelijke leerkracht het volledige schooljaar een volledige opdracht heeft volbracht, ontvangt die een volledige uitgestelde bezoldiging voor de hele zomervakantie. Wanneer dit niet het geval is, wordt de uitgestelde bezoldiging procentueel verminderd. En aangezien UB07 afhangt van prestaties van het voorgaande boekjaar, wordt hiervoor een provisie aangelegd.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

455100

X

643720

X