654000 Gerealiseerde wisselkoersverliezen

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

De rekening 654000 Gerealiseerde wisselkoersverliezen is gelinkt aan de rekening 754000 Gerealiseerde wisselopbrengsten.

Uitgesloten:
  • 754000 Gerealiseerde wisselopbrengsten
  • 655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen