651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)omvat de terugnemingen van waardeverminderingen op geldbeleggingen, liquide middelen en vorderingen behalve op handelsvorderingen en vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

  • Toevoeging van een waardevermindering:
  ER ER omschrijving

  Dt

  Ct

  651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging

  X

  419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

  X

   

  • Terugneming van een waardevermindering:
  ER ER omschrijving

  Dt

  Ct

  419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

  X

  651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)

  X