613410 Auteursrechten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613410 Auteursrechten omvat alle vergoedingen voor auteursrechten. Een auteursrecht (intellectuele eigendom) is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap , muziek of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Ook alle werken die op het internet staan, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613410

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • Bijdrage voor telefonische wachtmuziek
  • Alle vergoedingen voor auteursrechten, reproductierechten (tekeningen, foto’s, boeken, …)
  • SABAM (billijke vergoeding voor het publiek gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten)
  • Huur en vertoningsrechten films
  • Niet-duurzaam reproductierecht (vb. éénmalig, of beperkt in tijd – korter dan 1 jaar) voor werken van bijvoorbeeld schilders, schrijvers, …
  • Reprobel
Uitgesloten:
  • Duurzame reproductierechten (rechten langer dan 1 jaar) (klasse 2)