623730 Outplacement en terug naar werk fonds

Algemeen
Bijkomende informatie

Algemeen

De ER “Outplacement en terug naar werk fonds” wordt gebruikt als het een wettelijke verplichting is inzake outplacementbegeleiding met verbrekingsvergoeding.

Vanaf 01/04/2024 moet elke werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medisch overmacht dit melden aan het RIZIV. Vervolgens dient de werkgever een bijdrage van 1.800,00 € te storten aan het Terug naar werk fonds. De betrokken personen kunnen dan via het fonds gespecialiseerde dienstverlening op maat inkopen (loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching), met als doel stappen te zetten naar werk bij een andere werkgever.

 

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.