623730 Outplacement

Algemeen
Bijkomende informatie

Algemeen

De ER “Outplacement” wordt enkel gebruikt als het een wettelijke verplichting is inzake outplacementbegeleiding met verbrekingsvergoeding

 

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.