618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst

Algemeen

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen