611210 Kilometervergoeding fiets

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 611210 Kilometervergoeding fiets omvat de vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen fiets die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie. Het gaat om een forfaitair bedrag per kilometer (wordt jaarlijks herzien) als vergoeding voor werkelijk afgelegde kilometers.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611210

X

489998

X

Ingesloten:

Vergoeding voor verplaatsingen voor dienstopdrachten met eigen fiets op basis van de werkelijk afgelegde kilometers uitbetaald aan het eigen personeel. De vergoedingen worden uitbetaald via een declaratie.

Het gaat om volgende dienstverplaatsingen:

  • standplaats – bestemming
  • woonplaats – bestemming
  • woonplaats – standplaats
Uitgesloten:
  • Vergoeding voor verplaatsing per fiets aan derden (aan te rekenen op de overeenstemmende hoofdrekening als bijkomende kost)
  • Fietsvergoeding aan het eigen personeel in het kader verplaatsingen woon- werkverkeer (623000)