623200 Overlijdenspremie (begrafeniskosten)

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 623200 Overlijdenspremie (begrafeniskosten) omvat de vergoeding die wordt uitgekeerd bij het overlijden van een personeelslid als compensatie voor de begrafeniskosten. De begrafenisvergoeding wordt in principe uitbetaald aan de weduwe/weduwnaar.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623200 Overlijdenspremie

X

459000 Andere sociale schulden

X