632000 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: