611200 Kilometervergoeding motorvoertuig

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 611200 Kilometervergoeding motorvoertuig omvat de vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen voertuig die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie. Het gaat om een forfaitair bedrag per kilometer (wordt jaarlijks herzien) als vergoeding voor werkelijk afgelegde kilometers.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611200

X

489998

X

 

Ingesloten:

Vergoeding voor verplaatsingen voor dienstopdrachten op basis de werkelijk afgelegde kilometers uitbetaald aan het eigen personeel alsook de niet-forfaitaire carpool km-vergoeding. De vergoedingen worden uitbetaald via een declaratie.

Het gaat om volgende dienstverplaatsingen:

  • standplaats – bestemming
  • woonplaats – bestemming
  • woonplaats – standplaats
Uitgesloten:
  • Vergoeding voor verplaatsing aan derden (aan te rekenen op de overeenstemmende hoofdrekening als bijkomende kost)
  • Kilometervergoedingen Inspectie van Financiën (613550 indien aparte factuur, zo niet 613390)
  • Forfaitaire kilometervergoeding (623400)