630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: