689000 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: