620120 Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies omvat de bruto eindejaarstoelage van het directiepersoneel.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620120 Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremie

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

457000 Eindejaarstoelage

X

 

Uitgesloten:
  • Directiepersoneel: brutolonen – weddes (zie rekening 620100)
  • Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620110)