617000 Gedetacheerd personeel

Algemeen
Voorbeeld(en)

De economische rekening 617000 Gedetacheerd personeel omvat de kosten die de organisatie moet betalen aan een andere organisatie  die werknemers in dienst heeft genomen en met hen een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en deze personen ter beschikking stelt van onze organisatie waarbij deze laatste over deze werknemers een gedeelte van het gezag uitoefent dat normaal aan de eigenlijke werkgever toekomt. Deze rekening omvat niet het gedetacheerd personeel in het kader van ICT-doeleinden.

De bijhorende kosten vergoed aan het gedetacheerd personeelslid met betrekking tot de detachering kunnen eveneens op deze rekening aangerekend worden.

 

Toepassingsgebieden:

Ingesloten:
  • Personeel van een FOD, het Vlaams Parlement, De Lijn, … dat gedetacheerd wordt naar de Vlaamse Overheid, tenzij het betrekking heeft op ICT-doeleinden.
Uitgesloten:
  • Interimpersoneel (617100)
  • Interimpersoneel voor ICT (617101)
  • Gedetacheerd personeel ICT (617001)
  • Vergoedingen voor stages (617200)