620900 Vermindering Bedrijfsvoorheffing

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620900 Vermindering bedrijfsvoorheffing omvat de boekingen voor vermindering van bedrijfsvoorheffing.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 453000 Ingehouden voorheffingen

ER ER omschrijving Dt Ct
453000 Ingehouden voorheffingen

X

620900 Vermindering bedrijfsvoorheffing

X

 

Ingesloten:
  • De niet door te storten bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars.