1111 Bezoldiging volgens weddeschalen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 11.11
Naam: Bezoldiging volgens weddeschalen

Om een zicht te krijgen op de evolutie van de loonmassa in de overheidssector, is het van belang het eigenlijke loon zichtbaar te maken vóór verhoging ervan met diverse andere toelagen en vóór aftrek van inhoudingen voor sociale verzekering, pensioenverzekering, belastingen, enz.

 • de bezoldiging volgens weddeschalen:
  • bevorderingen in graad;
  • loonsverhogingen;
  • kabinetsvergoedingen;
  • aanwervingtoelagen;
  • vergoedingen voor personeelsleden in mobiliteit.
 • de bezoldiging van studenten.