8534 Kredietverleningen aan vzw’s van de lokale overheden

Algemeen

ESR-code: 85.34
Naam: Kredietverleningen aan vzw’s van de lokale overheden