4420 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 44.20
Naam: Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs