8310 Voorschotten aan gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 83.10
Naam: Voorschotten aan gezinnen

  • Renteloze voorschotten toegekend aan het personeel.