311 Rentesubsidies

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 31.1
Naam: Rentesubsidies

Rentesubsidies toegekend aan productie-eenheden moeten ook als exploitatiesubsidies worden geboekt, zelfs indien zij tot doel hebben de investering te vergemakkelijken. Deze vergoedingen vormen immers overdrachten die beogen de exploitatielasten van de producenten te verlichten. Zij worden geboekt als subsidies aan de begunstigde producenten, ook als het renteverschil in feite door de overheid rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de kredietinstelling die de lening heeft verstrekt.

De subgroep 31.1 is onderverdeeld in 2 economische codes:

  • 31.11: indien de begunstigde een overheidsbedrijf is;
  • 31.12: indien de begunstigde een niet-overheidsbedrijf is.