690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: