630500 Afschrijvingen op ander meubilair en materieel dan voor exploitatie en dan in leasing

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: