623800 Hospitalisatieverzekering

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623800 Hospitalisatieverzekering omvat de kosten voor de hospitalisatieverzekeringen van personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623800 Hospitalisatieverzekering

X

459100 Hospitalisatieverzekering

X

Ingesloten:
  • kosten voor hospitalisatieverzekering voor personeel
Uitgesloten:
  • groepsverzekering wordt geboekt op 622000