631100 Waardeverminderingen op voorraden – terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: