635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: