661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: