6123 Overige leveringen aan de onderneming

Algemeen

De rubriek 6123 Overige leveringen aan de onderneming omvat de overige leveringen aan de onderneming die in geen andere rubriek onder de 612 kunnen geplaatst worden.

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen