63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten

Algemeen

Toepassingsgebieden: