611110 Reizen met ticket buitenland

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611110 Reizen met ticket buitenland omvat de terugbetalingen van verplaatsingskosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket).
Deze rekening omvat eveneens het organiseren van gemeenschappelijk vervoer voor het eigen personeel tijdens buitenlandse dienstreizen.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611110

X

4xxxxx

X

 

Ingesloten:
 • Dienstverplaatsingen in het buitenland met openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, TGV, … die bewezen kunnen worden adhv een ticket.
 • Parkeerkosten in het kader van dienstverplaatsingen in het buitenland die bewezen kunnen worden adhv een ticket.
 • Kosten voor de aanvraag van een reisvisum adhv een ticket.
 • Vliegtuigtickets voor buitenlandse zendingen
Uitgesloten:
 • Reis- en verblijfkosten Vlaamse vertegenwoordigers (eigen personeel) in het buitenland, die werden gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie als vertegenwoordiger (611430)
  • Terugbetaling reiskosten Vlaamse vertegenwoordigers
  • Toelage voor huur van een woning
  • Inrichtingstoelage
  • Functievergoeding WN in het buitenland
  • Verhuistoelage
  • Studietoelage voor studerende kinderen