653000 Discontokost op vorderingen (+)

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 653000 Discontokost op vorderingen (+) omvat het disconto ten laste van de onderneming geboekt bij het verhandelen van vorderingen (wisselbrieven, warrants, toelagen, facturen,…).

Toepassingsgebieden:

  • ER ER omschrijving

   Dt

   Ct

   550xxx Bankrekeningen

   X

   653000 Discontokost op vorderingen (+)

   X

   400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

   X