615000 Huur terreinen en gebouwen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 615000 Huur terreinen en gebouwen omvat de huurkost (en alle hierbij horende doorgerekende kosten) van terreinen en gebouwen. De kosten voor operationele leasing worden hier eveneens op geboekt.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

615000

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
 • Huur van gronden (en vijver)
 • Huurvergoeding natuurreservaat
 • Huur van parkeerterrein en ondergrondse parking
 • Huurvergoeding voor gebouwen en lokalen voor diensten van de Vlaamse Gemeenschap
 • Huurkosten zalen voor vergaderingen
 • Huur sportzaal/sportterrein
 • Huur zwembad
 • Huur van opslagruimte
 • Huur parkeergarage of parkeerplaats
 • Huur fietsstalling
 • Gemeenschappelijke lasten die vermeld staan in het huurcontract en betaald moeten worden aan de verhuurder
 • Door de verhuurder doorgerekende onroerende voorheffing voor gehuurde gebouwen
Uitgesloten:
 • Concessies (648900)
 • Verzekering van de gebouwen (610200)
 • Kosten beheer en bewaking gebouwen (613340)
 • De toelage voor de huur van een woning  voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland (expats) (611430)
 • Onderhoud en herstellingen gehuurde terreinen en gebouwen (616000)
 • Financiële lease gebouwen (klasse 2)
 • Erfpacht, opstal of soortgelijke overeenkomsten die aan de voorwaarden van onroerende leasing en soortgelijke rechten beantwoorden (klasse 2)
 • Inrichting van gehuurde gebouwen indien deze geactiveerd dienen te worden (klasse 2)