632100 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: