643630 Onderwijsinstellingen – overige werkingsmiddelen

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 643630 Onderwijsinstellingen – overige werkingsmiddelen omvat volgende elementen:

  • Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs, betaald aan provincies
  • Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs, betaald aan gemeenten
  • Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs, betaald aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Op deze economische rekening wordt geboekt via facturen.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

643630

X

440000

X