630800 Afschrijvingen op financiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: