640100 Sociale bijdragen vennootschappen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

Toepassingsgebieden:

ER Dt Ct
640100 X
4XXXXX X

 

Ingesloten:
  • Betaling aan sociale verzekeringskas/Nationale Hulpkas door Vennootschappen (jaarlijks te betalen voor 01/07)