605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoopomvat de waarde van de onroerende goederen die aangekocht worden door de organisatie/entiteit in het kader van haar hoofdactiviteit met het oog op wederverkoop.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

604000

Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X