643300 Kapitaaloverdrachten en overige buiten de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 643300 Kapitaaloverdrachten en overige buiten de Vlaamse consolidatiekring omvat volgende elementen:

  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan bedrijven en financiële instellingen (ESR 51)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen (ESR 52)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan gezinnen (ESR 53)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan het buitenland (ESR 54)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan de sociale zekerheidsinstellingen (ESR 62)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan lokale overheden (ESR 63)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs (ESR 64)
  • Kapitaaloverdrachten (kapitaalsubsidies) aan andere institutionele groepen (ESR 65)

 

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER Dt Ct