604000 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 604000 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoopomvat de waarde van aangekochte handelsgoederen. Handelsgoederen zijn de goederen die door de organisatie/entiteit bij derden aangekocht worden in het kader van haar hoofdactiviteit, met het oog op wederverkoop en die geen fundamentele wijzigingen ondergaan alvorens te worden doorverkocht.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

604000

Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

Ingesloten:
  • Aankoop van producten (drank, wafels,….) door DAB Catering om door te verkopen in de restaurants van de Vlaamse Gemeenschap
  • Aankoop van producten voor verkoop via drank- of snoepautomaten indien dit valt onder de hoofdactiviteit(en) van de organisatie/entiteit
  • Aankoop gadgets voor verkoop in shop van de Plantentuin Meise
Uitgesloten:
  • Maaltijden, broodjes, koffiekoeken die door de entiteit worden aangekocht ten behoeve van eigen personeel (611420)
  • Maaltijden, broodjes, koffiekoeken die door de entiteit worden aangekocht ten behoeve van derden (613540)