612110 Documentatie en informatie

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612110 Documentatie en informatie omvat de aankopen van documentatie en informatie.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612110

X

440000

X

 

Ingesloten:
 • Boeken, inclusief gebedenboeken (Bijbel)
 • CD-rom
 • Dvd’s, cd’s
 • I-tunes kaarten (Fonds Jongerenwelzijn)
 • Kranten, tijdschriften en vakbladen
 • Brochures, affiches, … [*]
 • Aankoop van online beschikbare data
 • Opvragen van extracties uit het Rijksregister
 • Elektronische abonnementen
 • Elektronische informatie en documentatie vb. nieuwsbrief
 • Schoolboeken (o.a. voor jongeren die geplaatst zijn in een jeugdinstelling)
Uitgesloten:
 • Kantoormateriaal (612100)
 • Wenskaarten (612100)
 • Verzendingskosten (613120)
 • Advertentieruimte in tijdschrift of krant (613520)
 • Drukwerk [*] (613390)

 

[*] Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten als op leveringen, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de respectieve leveringen of diensten.