613313 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Architecten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613313 Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kostenarchitecten omvat alle kosten die vergoed worden aan architecten, met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613313

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
  • Facturen van architecten
  • Adviesverlening door architecten
  • Haalbaarheidsstudies van architecten die de beslissing tot investering voorafgaan
Uitgesloten:
  • Interne en externe kosten van architecten die verbonden zijn aan een investeringsproject met betrekking tot de constructie van een nieuw gebouw of verwerving van een gebouw of grond (200001/200002).
  • Vergoedingen aan architecten voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
  • Vergoedingen aan architecten voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
  • Kosten voor hypotheekbewaring (613450)
  • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor gerechtsdeurwaarders (613312)
  • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor advocaten (613310)