613440 Kosten mbt personeelsbeleid (aanwerving en selectie, opleidingen en heroriëntatie, …) excl. Consultancy opdrachten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613440 Kosten m.b.t. personeelsbeleid excl. Consultancy opdrachten (aanwerving en selectie, opleidingen en heroriëntatie, …) omvat alle kosten die kaderen in het personeelsbeleid, zoals operationele aanwerving, selectie, opleidingen van personeelsleden, kosten heroriëntatie, …

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613440

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
 • Kosten selectiebureau
 • Kosten assessment
 • Kosten voor jobbegeleiding bij heroriëntatie van personeelsleden
 • Kosten voor het volgen en de organisatie van opleidingen en workshops voor eigen personeel, bv. archief- en documentbeheer, inspectiemethodologie, overheidsopdrachten, EHBO-cursus, informatica, management, communicatie, autorijschool, …
 • Kosten voor het bijwonen (bv. inschrijvingsgeld) en organiseren van een seminarie of symposium (conferentie) voor eigen personeel
 • Workshops en opleidingen voor jongeren die geplaatst zijn in een jeugdinstelling
 • Een globale factuur i.v.m. activiteiten in het kader van een teamdag, studiedag, afdelingsdag, …
 • Jaarlijkse bijdrage sociale dienst, dit is een bijdrage die de werkgever betaalt, opdat de personeelsleden zouden kunnen gebruik maken van de sociale dienst
 • Kinderopvang al dan niet gratis aangeboden aan personeelsleden
Uitgesloten:
 • Vergoedingen en aanverwante kosten voor consultancyopdrachten betaald aan consultancykantoren of andere consultancypartners voor HRM personeel (613441)
 • Sprekers op seminaries die ook toegankelijk zijn voor derden (613320)
 • Vervoer, verplaatsing en cateringkosten van eigen personeel in het kader van het bijwonen van opleidingen, selecties, assessments, … (611XXX)
 • Vervoer, verplaatsing en cateringkosten van eigen personeel in het kader van teamdag, studiedag, afdelingsdag, … voor eigen personeel (611XXX)
 • Advertentieruimte in het kader van vacature/aanwerving (613520)
 • Vergoedingen en aanverwante kosten sociaal secretariaat (613420)