662010 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – bestedingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: