633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: