602000 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 602000 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking omvat de waarde van de aangekochte diensten en studiewerken, die nodig zijn voor de afwerking van de geproduceerde goederen bestemd voor verkoop in het kader van hun hoofdactiviteit, voor zover deze een rechtstreekse invloed hebben op de vervaardigingsprijs van de geproduceerde goederen, diensten of werken.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

602000

Aankopen van grondstoffen voor bewerking

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X